Leuke resultaten uit ander onderzoek!

Babytaal bevordert taalverwerking door Nihayra Leona
“Pietie-pietie”, “slapie slapie”, “toet-toet” en “woef-woef” zijn geen toevallige babywoorden. Dat volwassen in herhaling vervallen als ze tegen baby’s praten, kan de verwerving van de moedertaal bij pasgeborenen bevorderen. Dit blijkt tenminste uit een recent onderzoek waarbij baby’s van slechts drie dagen oud simpele ABB- of ABC-woorden te horen kregen. Bij de ABB-woorden werd de tweede lettergreep van een woord herhaald (vb. “mubaba”), maar bij ABC-woorden vond geen herhaling plaats (vb. “talupi”). Bij het horen van ABB-woorden was de hersenactiviteit in de hersendelen die gemoeid zijn met de verwerking van auditieve stimuli (=temporale kwab) en taal (=linker hersendeel) groter dan bij het horen van ABC-woorden. Pasgeborenen zijn blijkbaar in staat om twee grammatica’s van elkaar te onderscheiden, maar nog belangrijker is dat ze gevoelig zijn voor herhaling. Kortom, het brein van een kind begint al zeer vroeg met taalverwerving en het spreken van babytaal kan dit bevoordelen.

Bron: Judit Gervain, J., Macagno, F., Cogoi, S, Peña, M., & Mehler, J. (2008). The neonate brain detects speech structure. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105 (37), 14222 -14227.

Lelen taalklanken te ondelscheiden door Daphne Hes
Zoals veel Chinezen het verschil niet horen tussen de l en de r, zijn er ook klanken in het Chinees die wij niet van elkaar kunnen onderscheiden. Onderzoekers hebben aangetoond dat negen maanden oude Amerikaanse baby’s in staat zijn om klankverschillen uit de het Mandarijn te onderscheiden. De baby’s werd geleerd hun hoofd te draaien als ze een klankverschil hoorden. Na 12 sessies waarin de baby’s werden voorgelezen door een Chinees en met ze werd gespeeld, konden zij de Chinese klankverschillen net zo goed opmerken als hun Taiwanese leeftijdsgenootjes die vanaf hun geboorte Mandarijn horen. Amerikaanse baby’s tegen wie geen Mandarijn was gesproken, konden veel minder klanken onderscheiden. Sociale interactie bleek bij het leren van grote invloed te zijn: als de kinderen de 12 sessies via een DVD te zien kregen of alleen hoorden, waren zij na afloop niet in staat om meer kleine klankverschillen op te merken.

Bron: Kuhl, P. K., Tsao. F.-M, & Liu, H.-M. (2003). Foreign-language experience in infancy: Effects of short-term exposure and social interaction on phonetic learning. Proceedings of the National Academy of Science, 100, 9096-9101.

Lezen met baby’s door Charlotte Boshuisen
Voelt u zich voor gek staan wanneer u hardop een boekje voorleest aan uw baby? Mooi niet! Volgens onderzoekers van het Hong Kong Institute of Education heeft het lezen van boeken samen met de ouder een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van een kind. De onderzoekers filmden moeders met hun baby terwijl zij samen een boek lazen. Moeders die de plaatjes in het boek benoemden, gebeurtenissen in het boek koppelden aan het dagelijks leven, vragen stelden en reageerden op de geluiden die het kind maakte, zorgden ervoor dat hun kind plezier kreeg in het lezen en een actieve rol innam in het leesproces. Volgens de onderzoekers leren kinderen hierdoor ook een actieve rol in te nemen in het opdoen van kennis en zijn zij meer gemotiveerd om te leren. De bevindingen in deze studie zijn belangrijk voor ouders, zodat zij leerprocessen bij hun kind kunnen stimuleren.

Bron: Makin, L. (2006) Literacy 8-12 months: What are babies learning? Early Years, 26, 3, 267-277.

Subtiele verandering in de omgeving maakt socialer: jonge kinderen van 18 maanden oud leren van het goede voorbeeld door Lisa van der Heijden
Een kind speelt met iemand die hij niet kent, de volwassene laat zes takjes vallen. Helpt het jonge kind? Pakt het de takjes op? Dit hangt af van de sociale stemming van een kind. Twee psychologen hebben aangetoond dat je zo’n jong kind op een subtiele, onbewuste manier in een sociale stemming kan brengen. Dit kan door de 18 maand oude kinderen foto’s te laten zien, waar op de achtergrond twee poppetjes gezellig dichtbij elkaar staan. Kinderen helpen een persoon in nood drie keer zo vaak en spontaan als ze net zo’n foto hebben gezien. Dit wordt priming genoemd, het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen. Hierdoor wordt het gedrag van iemand op een onbewuste manier beïnvloed. Door minuscule veranderingen kunnen we het pro sociale gedrag van hele jonge kinderen verbeteren.

Bron: Over, H., & Carpenter, M. (2009). Eighteen-Month-Old Infants Show Increased Helping Following Priming With Affiliation. Psychological Science, 3, 1-5.

Kunnen baby’s tellen? door Florien Riegen
Altijd al willen weten of pasgeboren baby’s kunnen ‘tellen’? Onderzoekers Izard, Sann, Spelke en Streri hebben dit getest! Zij onderzochten 16 pasgeboren baby’s door elke baby vertrouwd te maken met een reeks lettergrepen die zij te horen kregen, bijvoorbeeld ‘tuuu-tuuu-tuuu-tuuu’. Daarna kregen ze vier plaatjes te zien. Op deze plaatjes waren óf hetzelfde aantal objecten dat op het plaatje te zien was als het aantal lettergrepen wat zij gehoord hadden óf een ander aantal objecten op het plaatje. De kijktijd van de baby’s geeft veel aan. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat baby’s langer kijken naar plaatjes waarbij de geluiden matchen. Vrijwel alle baby’s keken langer naar de plaatjes die matchten met het geluid. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de baby’s een voorkeur hebben voor het numeriek gematchte plaatje. Dit onderzoek versterkt het bewijs dat mensen al in het begin van hun leven abstract numeriek kunnen denken.

Bron: Izard, V., Sann, C., Spelke, E.S., & Streri, A. (2009). Newborn infants perceive abstract numbers (Izard et al, 2009). Proceedings of the National Academy of Sciences, 25, 10382-10385.

Grijpen naar de fles door Nikki van Meurs
Dat je geen alcohol moet drinken als je zwanger bent of borstvoeding geeft is tegenwoordig bij de meeste mensen al bekend. Nu blijkt dat je als kersverse moeder ook op een andere manier kan zorgen dat je later geen puber met alcoholprobleem krijgt. Hoe? Door borstvoeding te geven! Uit een onderzoek in Australië met 2370 baby’s blijkt dat er een verband bestaat tussen het vroeg afwennen van borstvoeding en het ontwikkelen van een alcoholprobleem op latere leeftijd. Hierbij werd gekeken hoe lang moeders borstvoeding gaven en of dit was op vaste tijden of wanneer de baby zelf aangaf honger te hebben. Wat bleek? Vooral baby’s die op vaste tijden borstvoeding kregen en na twee weken al van de borst werden gehaald, kregen in hun vroege adolescentie te maken met alcoholproblemen. Dus moeders, grijp niet naar de melkfles maar blijf wat langer borstvoeding geven, zo voorkom je dat je kind later zelf naar de fles grijpt.

Bron: Alati, R., Van Dooren, K., Najman, J.M., Williams, G.M. & Clavarino, A. (2009). Early weaning and alcohol disorders in offspring: biological effect, mediating factors or residual confounding? Addiction, 104 (8): 1324-1332.

Deelnemen